เครื่องเล่นวีดีโอเกม โซนี่เพลสเตชั่น

by admin
เครื่องเล่นวีดีโอเกม โซนี่เพลสเตชั่น เครื่องเล่นเกมชนิดเพลสเตชั้น ของญี่ปุ่น เป็นเครื่องเล่นเกมที่ต้องเล่นกับวีดีโอ ในระบบ 32 บิต เครื่องเล่นที่ผลิตโดย โซนี่
เครื่องเล่นวีดีโอเกม โซนี่เพลสเตชั่น

เครื่องเล่นเกมชนิดเพลสเตชั้น ของญี่ปุ่น เป็นเครื่องเล่นเกมที่ต้องเล่นกับวีดีโอ ในระบบ 32 บิต ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่ผลิตโดย บริษัท โซนี่ มีการผลิตออกมาหลายรุ่นโดยใช้หลักการเดียวกัน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 1990 และประสบความสำเร็จอย่างมาก โซนี่ ได้ออกเครื่องเล่นอย่างเดียวกันอีกออกมาอีกหลายรุ่น ได้แก่ Ps2 ซึ่งเป็นเครื่องเล่นเพลสเตชั่นเทเบิล และเพลสเตชั่น 3 ที่ได้ออกวางตลาดในปี 2006

ประวัติ เครื่องเพลสเตชั่น1 ในช่วงท้าย ๆ ของยุค เครื่องเกมซูเปอร์แฟมิคอม (SFC หรือที่ทางฝั่งตะวันตกเรียกว่า SNES) บริษัทนินเทนโด หันมาสนใจสื่อบันทึกรูปแบบใหม่หรือ ที่เรียกว่า CD-ROM ซึ่งก็ได้พัฒนาโดย โซนี่และฟิลิป นินเทนโดได้สื่อสารกับโซนี่ โดยมีข้อเสนอในการร่วมผลิตอุปกรณ์เสริมในรูปแบบใหม่ที่เล่นกับ เครื่อง SFC โดยอุปกรณ์เสริมที่ว่านี้จะทำให้ เครื่องเกม SFC สามารถเล่นเกมในแผ่น CD-ROM ของทั้งสองบริษัทได้ ทั้งสองจึงได้ตกลงทำสัญญาร่วมกัน

โครงการผลิต เครื่อง SNES-CD ก็ได้เริ่มและมีการประกาศต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกใน งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปี 1991 แต่เหตุการณ์ไม่เป็นตามที่คาดกลับพลิกผัน เมื่อประธานนินเทนโดไม่พอใจในเนื้อหาของสัญญาที่ทำกับโซนี่ เนื่องจากเห็นว่าทางโซนี่จะได้สิทธิ์ในเกมที่ผลิตออกมา ในรูปแบบ CD-ROM ทำให้ทางนินเทนโดยกเลิกสัญญาและข้อตกลงที่จะทำการผลิตร่วมกันทั้งหมดกลางงาน CES และได้เปลี่ยนไปลงนามกับ บริษัทฟิลิฟ แทน

การถูกยกเลิกสัญญาอย่างกะทันหันแบบตั้งตัวไม่ติดครั้งนี้ ได้สร้างความลำบากใจให้ทาง โซนี่ อย่างมาก ทำให้ผลงานวิจัยและพัฒนาได้ถูกยกเลิกไปด้วย และทานินเทนโดยังได้ฟ้องร้องให้ศาลออกคำสั่งให้โซนี่ระงับการพัฒนา แต่ศาลไม่รับฟ้อง ในที่สุดมาถึงปี 1991 เครื่องเพลสเตชั่น 1 ของโซนีก็ได้ถูกผลิตออกสู่ตลาด

การเปิดตัวครั้งแรก มีขึ้นในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 1994 และในสหรัฐ ฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 1995 และในยุโรปเมื่อวันที่ 29 กันยายน ปีเดียวกัน โดยราคาในอเมริกาอยู่ที่เครื่องละ 299 เหรียญดอลล่า เป็นการเปิดตัวที่ได้รับความสำเร็จอย่างมากทีเดียว

เครื่องเล่นวีดีโอเกม โซนี่เพลสเตชั่น

สายการผลิตของเครื่องเพลสเตชั่น 1 เป็นการผลิตที่ยาวนานมากรวมเวลาถึง 11 ปี นับว่าเป็น สายการผลิตเครื่องเล่นเกมเพลสเตชั่น ที่ยาวนานที่สุด จนมาถึงวันที่ 23 มีนาคม 2006 ทางโซนี่จึงได้ประกาศยุติการผลิต

ความสำเร็จและผลกระทบกับวงการเกม หลายคนยังเชื่อว่า ความสำเร็จของ เครื่องเพลสเตชั่น1 เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบในการสิ้นสุดการเล่นเกมในยุคการใช้ตลับเกม และเครื่องเล่นเกมแบบใช้แผ่นซีดีจะมาแทน แต่ เครื่องเพลสเตชั่น1 ไม่ใช่เครื่องแรกที่ต้องใช้แผ่นซีดี ที่ประสบความสำเร็จ แต่ผิดคาดเพราะเครื่องเล่นเพลสเตชั่นของโซนี่ก็เอาชนะเครื่องเล่นแบบที่ต้องใช้ตลับเกมของนินเทนโดได้ ซึ่งได้แก่เครื่องนินเทนโด 64


Related Posts

Leave a Comment