ลูกข่าง ของเล่นยอดนิยม ยุค 90s

by admin
ลูกข่าง ของเล่นยอดนิยม ยุค 90s

ลูกข่าง ของเล่นยอดนิยม ยุค 90s ที่ต้องใช้ความระมัดระวังและทักษะเฉพาะตัว

 

ของเล่นที่เด็กผู้ชายนิยมเล่นเสียเป็นส่วนใหญ่ เด็กผู้หญิงมีเล่นอยู่บ้างจำพวกที่แก่นเซี้ยวจริง เพราะด้วยความอันตรายจากปลายลูกข่างที่จะทำด้วยตะปูตอกคอนกรีตตัวใหญ่ปลายแหลม เช่นว่าหลายๆ คนในวัยเด็กต้องโดนปลายลูกข่างเจาะหัวเจาะตัวกันมาบ้างไม่มากก็น้อย แตกต่างไปจากลูกข่างของญี่ปุ่นที่เป็นของเล่นทำด้วยไม้ ขนาดใหญ่กว่าและทั้งหมดทำจากไม้เหลาส่วนปลายให้แหลมกลมมน เลี่ยงอันตรายได้ดีเลยทีเดียว

การเล่นของเด็กไทยในอดีต

สำหรับประเทศไทยแล้ว “ลูกข่าง” ถือเป็นการละเล่นไทยชนิดหนึ่งซึ่งหากมองในภาพรวมทั่งโลกถือว่าลูกข่างเป็นของเล่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก บางยุคนำเอาลูกข่างมาเป็นเครื่องมือในการทำพิธีกรรมทำนายสภาพภูมิอากาศอีกด้วย การเล่นลูกข่างสามารถทำได้ง่ายเพียงมี 1 ลูกข่างและเชื่ออีก 1 เส้นจากนั้นนำลูกข่างผูกด้วยเชือก และขว้างลูกข่างลงพื้นให้เกิดการหมุน หากขว้างลูกข่างไม่หมุนหรือออกนอกวงที่ขีดเส้นกำหนดไว้ถือว่าแพ้ และผู้แพ้จะต้องนำลูกข่างของตนวางในวงกลมเพื่อให้คนอื่นใช้ลูกข่างที่พันเชือกขว้างไปบนลูกข่างของผู้แพ้เป็นการลงโทษ

ลูกข่างของเล่นยอดนิยมยุค 90s

อุปกรณ์การเล่นลูกข่าง

สำหรับการเล่นลูกข่างของเด็กไทย ของเล่นที่โบราณที่สุดในประวัติศาสตร์ของเล่นโลกประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญ ดังนี้

  • ตัวลูกข่าง ทำจากไม้มะยมกลึงมีตะปูตอกคอนกรีตหรือซีเมนต์ขนาดใหญ่เป็นเดือยแหลมตรงกลางคนละ 1 ลูก
  • เชือก ยาวประมาณ 40–50 เซนติเมตร ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกด้วยไม้ หรือร้อยด้วยฝาขวดแบบจีกเผื่อให้ยึดไว้กับร่องนิ้วบนฝ่ามือเวลาเหวี่ยงออกไป

วิธีเล่นการเล่นลูกข่างเล่นได้ไม่จำกัดจำนวน

ก่อนเริ่มเล่น ส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเลือกพื้นที่เล่นเป็นพื้นคอนกรีตหรือไม้กระดานที่เรียบและง่ายต่อการหมุน ไม่ใช้พื้นดินหรือทราบเพราะปลายลูกข่างจะหมุนไม่ได้ จากนั้นผู้เล่นจะทำการขีดวงกลมขนาด 50–60 เซนติเมตรบนพื้นดิน แล้วจัดลำดับการเล่นตามวิธีการจัดลำดับก่อนการเล่น

ก่อนเล่นทุกคนใช้เชือกพันลูกข่างของตน โดยพันจากปลายเดือยขึ้นมาจนถึงตัวลูกข่าง แล้วถือปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งที่ยึดติดกับฝากจีบขวดที่ผูกติดไว้อยู่ในซอกนิ้วชี้และนิ้วกลาง ส่วนหัวแม่มือหงายรองรับปลายเดือยลูกข่างไว้ เมื่อเริ่มเล่นผู้เล่นจะขว้างลูกข่างตกถึงพื้นจะหมุนหากลูกข่างของผู้ใดไม่หมุน หรือออกนอกวงถือว่าแพ้ ผู้แพ้จะถูกทำโทษด้วยการให้นำลูกข่างวางไว้ในวงกลม ให้ผู้อื่นนำลูกข่างที่พันเชือกเตรียมไว้ขว้างลงไปบนลูกข่างนั้นภาษาเด็กๆจะเรียกการทำโทษนี้ว่า “โจ๊ะลูกข่าง”

บททิ้งท้ายก่อนไปโจ๊ะลูกข่างเพื่อน

ความสนุกแบบเด็กๆ สมัยก่อนทำได้ไม่ยาก เพียงมีลูกข่างหนึ่งลูกราคาไม่แพง ทำเองก็ยังสามารถทำได้ ความสุขเพียงเท่านี้ก็งดงามมากแล้วในวัยเด็ก แตกต่างกับยุคสมัยนี้มากเลยทีเดียว


Related Posts

Leave a Comment