การแบ่งโซนในแผ่นเกม คืออะไร

by admin
การแบ่งโซนในแผ่นเกม

การแบ่งโซนในแผ่นเกม คืออะไร

            เนื่องจากในปัจจุบัน วงการเกมได้มีการพัฒนาและขยายใหญ่ขึ้น จนครอบคลุมทั้งโลก ซึ่งแน่นอนพฤติกรรมของเหล่าเกมเมอร์ในแต่ละภูมิภาค ทั้งการซื้อหรือแนวเกมต่าง ๆ ก็ต้องแตกต่างกันออกไป จึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ให้บริษัทผู้พัฒนาเครื่องเล่นเกมหรือจัดจำหน่ายเกมต้องแก้สมการนี้ให้ได้

            ผู้ผลิตเกมต่าง ๆ จะแบ่งเป็นหลักๆ 6 โซนด้วยกัน  เป็นภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา ตะวันออกกลาง หรือ เอเชีย ซึ่งสาเหตุที่ต้องแบ่งโซนแบบนี้ เนื่องจาก ในแต่ละประเทศนั้น มีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องกฎหมาย เชื้อชาติ ความเป็นอยู่หรือ ศาสนา   ซึ่งล้วนเป็นเรื่องเซนซิทีฟด้วยกันทั้งสิ้น รวมไปถึงช่องทางโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่แบ่งแยกเพื่อความง่ายในการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งเกมเมอร์อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงข้อกำหนดของแต่ละโซนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อเนื้อหา ความสนุก หรือ โอกาสผิดพลาดในการซื้อได้ เพราะบางครั้งหากเราซื้อเครื่องเกมจากอีกโซนหนึ่งซึ่งไม่ต่อกับแผ่นเกม อาจจะไม่สามารถเล่นได้ เป็นการเสียเงินที่เปล่าประโยชน์ไป

            และด้วยผู้ผลิตที่หลากหลายเจ้าก็ส่งผลให้เกิดโค๊ดสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เพราะยังไม่มีการกำหนดโค้ดมาตรฐานที่จะใช้เป็นแบบแผน เกมเมอร์บางคนอาจจะเกิดการสับสนได้ ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการซื้อเกมข้ามโซนของประเทศตัวเอง หรือ การซื้อเกมในโซน 0 ที่เราสามารถเล่นได้ทั่วโลกกับทุกเครื่องเกม เพื่อความปลอดภัยในการลงทุน แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เรื่องราวของการแบ่งโซนในโลกออนไลน์มากมาย ที่จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของโซนและขำจำกัดต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 


Related Posts

Leave a Comment